Розвиток теорії економічної стійкості підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано глобалізацію економічних відносин і визначено необхідність у розробці методики комплексної оцінки економічної стійкості підприємств.
The article analyzes the globalization of economic relations; the paper identifies the need to develop a comprehensive methodology of assessing the economic sustainability of enterprises. The competent decisions aimed at further developing and strengthening the economic sustainability of enterprises are grounded in the paper.
Проанализирована глобализация экономических отношений и определена необходимость в разработке методики комплексной оценки экономической устойчивости предприятий. Обоснованы компетентные решения, направленные на дальнейшее развитие и укрепление экономической устойчивости предприятий.
Description
Keywords
економічна стійкість, стійка рівновага, стійкість функціонування, стійкий розвиток, economic stability, stable equilibrium, stability operations, экономическая устойчивость, устойчивое равновесие, устойчивость функционирования
Citation
Люшенко О. І. Розвиток теорії економічної стійкості підприємства / О. І. Люшенко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 24–29.