Функціональні особливості контролінгу та проблеми його інституціоналізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто вплив функціональних особливостей контролінгу на його позиціонування в системі менеджменту, співвідношення з основними функціями в контурі управління підприємством і перспективи інституціоналізації.
The influence of controlling functional characteristics for it’s the positioning in management system, the correlation with the basic management functions and the prospects of the institutionalization are examined.
Рассматривается влияние функциональных особенностей контроллинга на его позиционирование в системе менеджмента, соотношение с основными функциями в контуре управления предприятием и перспективы институционализации.
Description
Keywords
контролінг, функції, координація, рефлексія, інституціоналізація, controlling, functions, coordination, reflection, institutionalization, контроллинг, функции, координация, рефлексия, институционализация
Citation
Одінцова Т. М. Функціональні особливості контролінгу та проблеми його інституціоналізації / Т. М. Одінцова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 276–286.