Випуск № 1(21)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Тенденції розвитку діяльності інституційних інвесторів в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-25) Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana
  У статті розглянуто теоретичні аспекти діяльність інституційних інвесторів, які функціонують на фінансовому ринку України. Окреслено основні тенденції їх розвитку та проблеми, що стримують їх діяльність.
 • Item
  Нові форми фінансової звітності бюджетних установ: звіт про власний капітал
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-15) Титикало, В. С.; Tytykalo, V.
  У статті розглянуто питання основ складання нових форм фінансової звітності в бюджетних установах на прикладі звіту про власний капітал.
 • Item
  Функціональні особливості контролінгу та проблеми його інституціоналізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-15) Одінцова, Т. М.; Odintsova, T.
  Розглянуто вплив функціональних особливостей контролінгу на його позиціонування в системі менеджменту, співвідношення з основними функціями в контурі управління підприємством і перспективи інституціоналізації.
 • Item
  Модернізована система управлінської звітності в умовах використання інформаційних технологій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04) Матюха, М. М.; Matuha, M.
  У статті розглянуто основні аспекти формування системи управлінської звітності та етапи її створення в умовах застосування сучасних інформаційних систем обліку.
 • Item
  Удосконалення фінансових відносин у підприємствах місцевого господарства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-14) Яцюта, Валерій Петрович; Yatsyuta, V.; Яцюта, А. В.; Yatsyuta, A.
  У статті розглянуто проблеми удосконалення фінансових відносин в підприємствах водопостачання та водовідведення у відповідності з розвитком форм власності.
 • Item
  Комплексне банківське страхування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04) Фурман, Василь Миколайович; Furman, V. M.
  У статті висвітлено особливості комплексного страхування банками своїх ризиків. Проаналізовано основні види, умови такого страхування та процес їхньої організації.
 • Item
  Фінансова стабільність держави та її ознаки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-15) Шевчук, В. В.; Shevchuk, V.
  Розглянуто теоретичні засади фінансової стабільності як поняття, її стан на макро- та мікрорівні, запропоновано проаналізувати вплив ступеня незалежності центрального банку на макроекономічні показники та внести ряд змін для забезпечення фінансової стабільності.
 • Item
  Оцінка рівноваги платіжних балансів країн, які розвиваються
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-24) Савченко, Т. Г.; Savchenko, T.
  У даній статті запропоновано підхід до комплексної оцінки рівноваги платіжних балансів. Також проведено оцінку рівноваги платіжних балансів деяких країн, які розвиваються.
 • Item
  Трансакційні витрати фіскального регулювання фінансових потоків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-14) Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana
  Визначено особливості виникнення трансакційних витрат у процесі фіскального регулювання фінансових потоків. Розраховано абсолютні та відносні показники трансакційних витрат. Показано зв’язок між індексом економічної свободи та трансакційними витратами
 • Item
  Сучасний стан і перспективи ринку банківського золота в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-12) Кот, О. В.; Kot, O.
  Розглянуто особливості та характерні риси сучасного світового ринку золота і його вплив на український ринок. Окреслено проблеми, притаманні операціям банків з банківськими металами на міжнародних ринках і на валютному ринку України. Надано пропозиції щодо регуляторних дій НБУ, які сприятимуть пожвавленню ринку банківських металів.
 • Item
  Вплив норми обов’язкового резервування на інфляційні очікування учасників ринку
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-12-27) Кірєєва, Катерина Олександрівна; Kireeva, K.
  Стаття присвячена висвітленню питань впливу змін норми обов’язкового резервування НБУ на посилення інфляційних очікувань суб’єктів вітчизняної економіки.
 • Item
  Пільгові іпотечні житлові кредити як спосіб зниження кредитного ризику банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-27) Іванова, А. Б.; Ivanova, A.
  Розглянуто необхідність і напрями підвищення ефективності використання державних програм пільгового іпотечного житлового кредитування з метою зниження кредитного ризику банку.
 • Item
  Основні засади організації системи стратегічного управління вартістю підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-14) Заворотній, Роман Ігоревич; Zavorotniy, Roman
  У статті на основі моделі життєздатної системи С. Біра розроблено методологію побудови системи стратегічного управління вартістю підприємства.
 • Item
  Інноваційний розвиток підприємств в Україні та джерела їх фінансового забезпечення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-14) Дякова, Т. М.; Dyakova, T.
  Розкрито теоретичні засади інноваційного розвитку підприємств в Україні, а також проаналізовано практику і проблематику їх впровадження в реальну економіку. Розглянуто форми та джерела фінансового забезпечення, що застосовуються для інноваційного прогресу в господарській діяльності.
 • Item
  Валютні резерви як основна складова валютних інтервенцій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-13) Власенко, Є. Ю.; Vlasenko, E.; Брітченко, Ігор Геннадійович; Бритченко, Игорь Геннадиевич
  Розглянуто валютні інтервенції як один із основних інструментів валютного регулювання, який має вагомий вплив на валютний курс в Україні. Проаналізовано рівень впливу валютних інтервенцій на курс національної валюти. Визначено умови здійснення валютних інтервенцій в Україні. Відокремлено особливу роль золотовалютних резервів при здійсненні валютних інтервенцій.
 • Item
  Множинність ризиків як передумова страхування майна промислових підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04) Величко, Є. О.; Velychko, I.
  Дана робота присвячена дослідженню ризиків, з якими стикається промислове підприємство. Наведено різні класифікації ризиків, методи ідентифікації ризиків і сформульовано необхідність страхування майна промислових підприємств.
 • Item
  Лізингові операції в бухгалтерському обліку
  (ДВНЗ "Київський націонльний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-01-15) Сташенко, Юлія Вікторівна; Stashenko, Y.
  Стаття присвячена висвітленню питань про лізингові операції в бухгалтерському обліку, визначено поняття орендних (лізингових) операцій на підприємстві, розкриті головні переваги та недоліки лізингових операцій у бухгалтерському обліку та наведені пропозиції щодо вдосконалення лізингових операцій.
 • Item
  Методичні положення проведення контролю виплат працівникам в бюджетних установах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04) Старченко, Наталія Миколаївна; Starchenko, Natalia
  У статті розглянуто питання, пов’язані з методикою проведення контролю виплат працівникам у бюджетних установах. Виділено основні шляхи перевірки розрахунків з оплати праці та пов’язаних з ними розрахунків, а також надано рекомендації щодо їх покращення.
 • Item
  Підготовка та перепідготовка облікових фахівців в умовах модернізації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-01-15) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Фаріон, А. І.; Farion, A.
  У статті розглянуто питання підготовки та перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в секторі загального державного управління та сформовано підходи до її удосконалення.
 • Item
  Особливості формування окремих форм фінансової звітності бюджетних установ
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-03-04) Кондратюк, Ірина Олександрівна; Kondratyuk, Iryna
  У статті розглянуто методичні та організаційні позиції формування фінансової звітності бюджетних організацій. Приділено увагу огляду літературних джерел з даної проблематики. Дано пропозиції з удосконалення змісту звітності.