Прогнозування циклічної поведінки економічної системи з використанням теорії хвиль та інтервальних чисел

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В роботі розглядаються можливості застосування в прогнозуванні поведінки економічної системи елементів теорії хвиль, інтервального аналізу, положень теорії циклічного розвитку на основі системного підходу. Результатами досліджень є розробка способів прогнозування економічної динаміки та виявлення факторів впливу на поведінку функції, яка описує циклічний розвиток економічної системи.
The possibilities of using the elements of wave theory, interval analysis and the theory of cyclical economic development in predicting of the behaviour of the economic system are discussed in this paper on the basis of the systematic approach. The results of these studies are developing ways of predicting economic trends and identifying factors of influencing the behaviour of the cyclic function of the economic system.
Description
Keywords
Прогнозування, цикли, хвилі, криза, інтервальний аналіз
Citation
Макаренко В. О. Прогнозування циклічної поведінки економічної системи з використанням теорії хвиль та інтервальних чисел / В. О. Макаренко, О. М. Гончар, О. В. Молдован // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 118–133.