Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств фармацевтичної галузі України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Доповідь присвячено питанню інноваційного розвитку фармпідприємств та його фінансовому забезпеченню. Розглянуто результати діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств. Проведено аналіз основних фінансових показників.
The report focuses on the innovative development of the pharmaceutical companies and his financial support. The article presents the results of the activities of domestic pharmaceutical enterprises. The paper highlights the analysis of key financial indicators.
Description
Keywords
Citation
Щегель С. М. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств фармацевтичної галузі України / С. М. Щегель // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 368–372.