Методи управління ризиками в аграрному секторі

Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглянуто проблеми управління ризиками в сільському господарстві, викладено методи оцінювання збитків врожаю сільськогосподарських культур при настанні страхових випадків. Представлено практичний досвід роботи Українського сільськогосподарського страхового пулу по визначенню збитків при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур у 2005—2008 рр.
Description
Keywords
сільське господарство, ризики, страхові випадки, аграрний сектор, страхування ризиків
Citation
Войтко О. В. Методи управління ризиками в аграрному секторі / О. В. Войтко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 316–325.