Структурні чинники народжуваності в Україні: статистичний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті подано результати статистичної оцінки ролі структурних факторів у формуванні сучасного рівня та динаміки народжуваності в Україні за роки набуття суверенітету. За допомогою багатофакторних індексних моделей показано вплив демографічних чинників, зокрема, статево-вікової збалансованості населення в цілому та його репрoдуктивного контингенту на зміну дітородної активності населення країни.
Description
Keywords
субчинники, індексна модель, репродуктивний контингент, балансування статі, вікова плідність, структура потенційних шлюбних партнерів
Citation
Пальян З. О. Структурні чинники народжуваності в Україні: статистичний аспект / З. О. Пальян // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 282–289.