Аналітична складова методики формування резервів під активні операції банків в контексті зближення вітчизняного та міжнародного законодавства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Сіухіна К. М. Аналітична складова методики формування резервів під активні операції банків в контексті зближення вітчизняного та міжнародного законодавства / К. М. Сіухіна // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ; 6–7 груд. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Л. М. Кіндрацька (голова ) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 129–131.