Бухгалтерська модель господарської діяльності судноплавних компаній: теоретичні положення

Thumbnail Image
Date
2012-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено особливості господарської діяльності судноплавних компаній. Теоретично обґрунтовано бухгалтерські моделі господарської діяльності судноплавної компанії.
The features business shipping companies. Theoretically accounting model business shipping company.
Исследовано особенности хозяйственной деятельности судоходных компаний. Теоретически обоснованы бухгалтерские модели хозяйственной деятельности судоходных компаний.
Description
Keywords
транспортна послуга, бухгалтерська модель, судно, transport service, accounting model, ship, транспортная услуга, бухгалтерская модель, судно
Citation
Тарасенко С. В. Бухгалтерська модель господарської діяльності судноплавних компаній: теоретичні положення / С. В. Тарасенко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 452–462.