Впровадження новітніх технологій у навчальний процес — запорука якісної підготовки майбутніх фахівців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Малютін І. А. Впровадження новітніх технологій у навчальний процес — запорука якісної підготовки майбутніх фахівців / І. А. Малютін // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 5–8 лют. 2008 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Т. 2. – С. 299-301.