Культурний капітал як нематеріальна форма капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті узагальнено основні підходи до вивчення однієї з нематеріальних форм капіталу, а саме культурного капіталу. На основі вивчення теорії культурного капіталу П. Бурд’є проаналізовано специфічні особливості культурного капіталу, їх соціально-економічний прояв і вплив на динаміку суспільного розвитку та рівень глобальної конкурентоспроможності.
The article summarizes the main approaches to the study of one of the intangible forms of capital such as cultural capital. On the basis of the theory of cultural capital P. Bourdieu analyzes the specific features of cultural capital, their socio-economic manifestation and impact on the dynamics of social development and the level of global competitiveness.
Description
Keywords
культурний капітал, освіта, соціально-економічний розвиток, cultural capital, education, socio-economic development
Citation
П’ятецька О. С. Культурний капітал як нематеріальна форма капіталу / О. С. П’ятецька // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 36–43.