Інформаційно-документаційне забезпечення управління сталим розвитком аграрного сектора економіки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання удосконалення правових передумов управління сталим розвитком аграрного сектора на основі інформаційно-документаційного забезпечення, яке адаптоване до міжнародних стандартів.
In the article the questions of improvement of legal pre-conditions of management steady development of agrarian sector are examined on the basis of the informatively-documentation providing, adapted to the international standards.
Description
Keywords
інформація, документ, управління, сталий розвиток, аграрний сектор, information, document, management, sustainable development, agrarian sector
Citation
Юшин С. О. Інформаційно-документаційне забезпечення управління сталим розвитком аграрного сектора економіки України / С. О. Юшин // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 427–435.