Сутність та характерні риси сучасного домогосподарства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито основні підходи щодо визначення поняття «домогосподарство», запропоновано власне визначення, проаналізовано основні ознаки класифікації та основні види діяльності домогосподарства. Визначено основні проблеми розвитку домогосподарства у сучасних умовах.
Description
Keywords
домашнє господарство, сім’я, суб’єкт, ринкова економічна система
Citation
Станкевич Ю. Ю. Сутність та характерні риси сучасного домогосподарства / Ю. Ю. Станкевич // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 19. – С. 40–46.