Недержавні пенсійні фонди та ефективність їх діяльності

Thumbnail Image
Date
2011-01-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто доцільність розвитку таких фінансових інститутів, як недержавні пенсійні фонди, а також ефективність вкладання коштів у НПФ фізичними особами, що допоможе розібратися у перевагах НПФ та побачити перспективу накопичення коштів завдяки даному учаснику фінансового ринку.
The article investigates the expediency of such financial institutions as pension funds and the effectiveness of investing in the PF of the individuals. The article helps the reader to understand the benefits of PF and to see a perspective of accumulation of funds through these financial market participants.
Description
Keywords
недержавний пенсійний фонд, пенсійна система, пенсійна схема, інвестиційна діяльність, економічна ефективність, pension fund, pension system, pension plan, investment, economic efficiency
Citation
Литвин Н. В. Недержавні пенсійні фонди та ефективність їх діяльності / Н. В. Литвин // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 130–137.