Доходи громадян як об’єкт особистого прибуткового оподаткування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Abstract
В статті розглядається структура доходів населення як об’єкту особистого прибуткового оподаткування. Проаналізовані показники середньої заробітної плати як основної складової доходів громадян в регіональному та галузевому розрізах. Показана динаміка частки податку з доходів фізичних осіб у доходах населення та в заробітній платі. Внесені пропозиції щодо збільшення величини соціальних стандартів для незахищених верств населення та удосконалення механізму особистого прибуткового оподаткування.
In the article the income structure of the population as an object of personal income tax. Analyzed the average wage as a basic component of incomes in regional and sectoral sections. The dynamics of the share of the tax on personal income in household income and wages. Proposals to increase the value of social standards for vulnerable groups and improve the mechanism of personal income tax.
Description
Keywords
доходи громадян, податок з доходів фізичних осіб, диференціація життєвого рівня населення, середньомісячна заробітна плата, income tax, personal income differentiation in living standards, the average monthly wage
Citation
Славкова А. А. Доходи громадян як об’єкт особистого прибуткового оподаткування / А. А. Славкова // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / Буковин. держ. фін.-екон. ун-т ; редкол.: В. В. Прядко (голов. ред.) [та ін.]. – Чернівці, 2008. – Вип. 1. – С. 205-217.