Не задля файного слівця, а справи гарного вінця

Thumbnail Image
Date
2009-09-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена пошуку шляхів вдосконалення навчального процесу в цілому та викладання дисципліни «основи економічної науки» зокрема. Запропоновані загальні педагогічні принципи, дотримання яких сприятиме реалізації Болонської вимоги щодо розбудови взаємин між викладачем та студентом за моделлю суб’єкт — суб’єкт. Розставлені актуальні для сучасної фундаментальної економічної освіти, наукові, методологічні та творчі акценти. Інноваційні потреби викладання дисципліни «основи економічної науки» образно втілені у методичному прийомі казкової алегорії.
Description
Keywords
педагогічні принципи, основи економічної науки, цивілізаційна парадигма економчного розвитку, інституціоналізм, pedagogical principles, foundations of economic science, civilizational paradigm of economic development, institutionalism
Citation
Крюкова І. О. Не задля файного слівця, а справи гарного вінця / І. О. Крюкова // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Український Союз промисловців і підприємців, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [голов. ред. А. П. Наливайко]. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 217–221.