Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні, запропоновано заходи щодо їх уточнення, узгодження та регулювання.
This research considers the priorities of innovative activity in Ukraine, outlined the measures on their clarification, coordination and regulation.
Description
Keywords
Citation
Фукс А. Е. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні / А. Е. Фукс // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 319–321.