Бізнес-освіта в НУВГП: проблеми та перспективи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуті проблеми бізнес-освіти в Україні та перспективи розвитку бізнес-центрів в регіонах України для підвищення конкурентоспроможності освіти.
The problems of business-education in Ukraine are defined. The perspectives of business-center development for education’s competetivness raising are determined.
Description
Keywords
бізнес-центр, бізнес-освіта, активні методи навчання, програма МВА, business-center, business-education, active education methods, MBA programs
Citation
Кожушко Л. Ф. Бізнес-освіта в НУВГП: проблеми та перспективи / Л. Ф. Кожушко, Т. О. Кузнецова // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 травня 2014 року / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип С. М. Соболь]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 227-229.
Collections