Сучасні підходи управління знаннями на основі онтологічного інжинірингу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-03-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті відображаються сучасні підходи в області управління знаннями на основі онтологічного підходу. Подано обгрунтування необхідності застосування онтологічного підходу при розробці архітектури бази знань підприємства.
In the article modern approaches are represented in area of management by knowledges on the basis of ontological approach. The necessity of application of ontological approach is grounded at development of architecture of knowledges base of enterprise.
В статье отображаются современные подходы в области управления знаниями на основе онтологического подхода. Обосновано необходимость применения онтологического подхода при разработке архитектуры базы знаний предприятия.
Description
Keywords
управління знаннями, онтологічний підхід, бази даних, бази знань, інжиніринг, management by knowledges, ontological approach, databases, knowledges bases, engineering, управление знаниями, онтологический подход, базы данных, базы знаний, инжиниринг
Citation
Антошкіна Л. І. Сучасні підходи управління знаннями на основі онтологічного інжинірингу / Л. І. Антошкіна // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 191–197.