Дисциплінарна відповідальність за порушення екологічного законодавства в Чорнобильській зоні: теоретичний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проблематикою даного дослідження є правове регулювання трудових правовідносин в умовах подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Рівень дисциплінарної відповідальності за трудовим законодавством України у частині порушення екологічного законодавства в Чорнобильській зоні.
Problem of this research is legal adjusting of labour legal relationships in the conditions of overcoming of consequences of the Chornobyl catastrophe. The level of disciplinary responsibility on the labour legislation of Ukraine in part of violation of environmental legislation in Chornobyl.
Description
Keywords
юридична відповідальність, дисциплінарна відповідальність, дисципліна праці, екологічне законодавство, екологічне правопорушення, Чорнобильска катастрофа, legal responsibility, disciplinary responsibility, discipline of labour, environmental legislation, environmental violation, Chornobyl catastrophe
Citation
Кожушко С. І. Дисциплінарна відповідальність за порушення екологічного законодавства в Чорнобильській зоні: теоретичний аспект / С. І. Кожушко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 247–257.