Проекція стратегічних намірів підприємства через призму ризиків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено тісний взаємозв’язок між стратегічними намірами та ризиками підприємства. Запропоновано досягнення стратегічних намірів за допомогою формування стратегічних наборів підприємства на основі відбору стратегій за рівнем ризику.
The article considers the close relationship between the strategic intent and enterprise risk. The work suggests achieving strategic intent through the formation of strategic sets of the enterprise on the basis of selection strategies by risk level.
Description
Keywords
Citation
Бойченко К. С. Проекція стратегічних намірів підприємства через призму ризиків / К. С. Бойченко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол : Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 38–40.