Наукові засади формування концептуальної моделі творчого управління в сфері праці

Thumbnail Image
Date
2012-04-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено обґрунтування наукових засад формування концептуальної моделі творчого управління у сфері праці.
The ground of scientific bases of forming of creative case frames is conducted in the field of labour.
Проведено обоснование научных основ формирования концептуальной модели творческого управления в сфере труда.
Description
Keywords
концептуальна модель, творче управління, сфера праці, метод структурно-лінгвістичної нумерології, сonceptual model, creative management, sphere of labour, method of structure-linguistical numerolоgos, концептуальная модель, творческое управление, сфера труда, метод структурно-лингвистической нумерологии
Citation
Комар Ю. М. Наукові засади формування концептуальної моделі творчого управління в сфері праці / Ю. М. Комар, В. Ю. Комар // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 564-572.