Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства

Thumbnail Image
Date
2010-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто поняття інтелектуальної активності персоналу та систематизовано чинники, що на неї впливають. Досліджено можливості самомотивації працівника до інтелектуальної трудової діяльності. Запропоновано сукупність заходів з формування ефективного мотиваційного механізму підприємства щодо творчої активності співробітників.
The personnel intellectual activity concept is examined and the influence factors are systematized. The self-motivation possibilities to the employee intellectual labour activity are investigated. The aggregate of the forming measures of the company effective motivational mechanism in relation to the employees creative activity is proposed.
В статье исследована историческая ретроспектива концепций управления персоналом в мировой науке менеджмента; сформированы аспекты управления персоналом на предприятиях потребительской кооперации Украины.
Description
Keywords
творча праця, інтелектуальна активність персоналу, мотивація інтелектуальної активності працівників, самомотивація до творчості, мотиваційний механізм інтелектуальної трудової діяльності, creative labour, personnel intellectual activity, personnel motivation to the intellectual activity, self-motivation to creation, intellectual labour activity motivational mechanism, управление персоналом, организация труда, концепции управления персоналом, принципы научного управления
Citation
Василик А. В. Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства / А. В. Василик // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 3 т. Соціально-трудові відносини : теорія і практика. – К.: КНЕУ, 2010. – Т. І. – С. 124–132.