Аналізування основного капіталу лікувально-профілактичних закладів за допомогою графічної моделі з трьома рядами даних

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Запропоновано графічну модель з трьома рядами даних, за допомогою якої можна аналізувати основний капітал лікувально-профілактичних закладів, подано перелік фінансових і статистичних показників, які є важливими складовими моделі. Обгрунтовано необхідність використання моделі в процесі аналізування основного капіталу лікувально-профілактичного закладу.
A graphic model is offered with three rows of information, by which it is possible to analyse the fixed assets of medical establishments, the list of financial and statistical indexes which are the important constituents of model is given. Grounded necessity of the use of model in the process of analysis of the fixed assets of medical establishment.
Предложена графическая модель с тремя рядами данных, при помощи которой можно анализировать основной капитал лечебно-профилактических заведений, изложен перечень финансовых и статистических показателей, которые являются важными составляющими модели. Обоснована необходимость использования модели в процессе анализа основного капитала лечебно-профилактического заведения.
Description
Keywords
основний капітал, трьохвимірна модель, лікувально-профілактичний заклад, фондовіддача, охорона здоров’я, fixed assets, three-measurable model, medical establishment, fund-returning, health protection, основной капитал, трёхмерная модель, лечебно-профилактическое заведение, фондоотдача, здравоохранение
Citation
Алєксєєв І. В. Аналізування основного капіталу лікувально-профілактичних закладів за допомогою графічної моделі з трьома рядами даних / І. В. Алєксєєв, А. В. Бондар // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 11–16.
Collections