Проблеми формування фінансових ресурсів закладами охорони здоров’я

Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У даній статті досліджено медико-демографічну ситуацію в Україні, проаналізовано бюджетне та позабюджетне фінансування закладів охорони здоров’я, виявлено існуючі проблеми у даній галузі, а також запропоновані шляхів збільшення та ефективного використання наявних ресурсів.
In this article was analyzed the medico-demographic situation in Ukraine, the budget and off-budget financing of health care, revealed the existing problems in the industry, and proposed ways to increase and effective use of available resources.
Description
Keywords
фінансові ресурси, бюджетні видатки, фінансування охорони здоров’я, медичні послуги, позабюджетне фінансування, financial resources, budgetary expenditure, financing of health care, medical services, extrabudgetary funding
Citation
Конащук Н. Е. Проблеми формування фінансових ресурсів закладами охорони здоров’я / Н. Е. Конащук // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 134–144.