Врахування інтересів стейкхолдерів при управлінні ефективністю діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Акцентовано увагу на взаємодії підприємства зі стейкхолдерами, визначено головні інтереси, які вони можуть переслідувати при взаємодії з підприємством. Обґрунтовано необхідність розробки системи показників для управління ефективністю, яка б враховувала всіх зацікавлених осіб, які мають вплив на підприємство.
Focusing on the interaction with stakeholders, identify key interests they can pursue in the interaction with the company. Justified by the need to develop a system of indicators for performance management that takes into account all the stakeholders that have an impact on the enterprise.
Акцентировано внимание на взаимодействии со стейкхолдерами, определены главные интересы, которые они могут преследовать при взаимодействии с предприятием. Обосновано необходимость разработки системы показателей для управления эффективностью, которая бы учитывала всех заинтересованных лиц, которые имеют влияние на предприятие.
Description
Keywords
стейкхолдери, взаємодія, інтерес, stakeholders, interaction, interest, стейкхолдеры, взаимодействие, интерес
Citation
Череп А. В. Врахування інтересів стейкхолдерів при управлінні ефективністю діяльності підприємства / А. В. Череп, Северина С. В. // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 596–602.
Collections