Вдосконалення процесу управління продажем з позицій маркетингового стратегічного планування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Автором розглянуто питання маркетингового управління продажами у діяльності сучасних торговельно-посередницьких (оптово-роздрібних )підприємств України. Запропоновано методичні рекомендацій щодо вдосконалення процесу управління продажем з позицій маркетингового стратегічного планування.
The author deals with the sales management in marketing of modern trade and intermediary (whole sale and retail) companies of Ukraine. Methodical recommendations for improving the process of sales management positions with the strategic marketing planning are presented in the paper.
Description
Keywords
збут, продаж, реалізація продукції, маркетинг, бізнес-тенденції, дилери, торговці, торгівля, торговельно-посередницькі підприємства, маркетингове управління, мерчандайзинг, підприємства оптово-роздрібної торгівлі, система продажу, учасники маркетингового каналу, комерційна діяльність, управління продажем, торговельне посередництво, стратегія продажу, план продажу (збуту), sales, marketing, business trends, dealers, traders, trade, trade facilitation company, marketing management, merchandising, whole sale and retail trade, system sales, marketing channel members, commercial activities, sales management, commercial mediation, sales strategy, plan sales
Citation
Данніков О. В. Вдосконалення процесу управління продажем з позицій маркетингового стратегічного планування / О. В. Данніков // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 91–103.