Online Discourse as a Component of Intercultural Communication: in Digital Era: Features and Specifics

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-04-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
This article highlights cultural differences within the emic and etic approaches to the use of the Internet, E-content and its diffusion. У статті досліджуються теоретичні засади та особливі риси інформаційного суспільства та вплив нових технологій на комунікаційну поведінку людини як з представникам інших культур так і в межах своєї культури.
Description
Keywords
information society, post-industrial society, cultural variables, web design, інформаційне суспільство, пост-індустріальне суспільство, культурні виміри, міжкультурна адаптація, веб дизайн
Citation
Sluchaina L. Online Discourse as a Component of Intercultural Communication: in Digital Era: Features and Specifics [Електронний ресурс] / L. Sluchaina // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів VІII Міжнар. наук. конф., м. Київ (21 квіт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: М.М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 126–131. – Назва з титул. екрану.