Історико-економічна складова вищої освіти як важливий чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено проблемі удосконалення навчального процесу університетської освіти, а саме ролі та значенню історико-теоретичних засад вітчизняної теорії підприємництва у формуванні бізнес-культури майбутніх спеціалістів.
This article is dedicated to the issue of improving the teaching process in university education, namely the role of historical and theoretical foundations of the theory of domestic entrepreneurship in training the business culture of future specialists.
Description
Keywords
економічна наука, економічна освіта, підприємництво, economics, economic education, entrepreneurship
Citation
Кудласевич О. М. Історико-економічна складова вищої освіти як важливий чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки / О. М. Кудласевич // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 65–75.
Collections