Що день прийдешній нам готує? (план чи ринок)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто методи дослідження та охарактеризовані закономірності суспільного розвитку. Проаналізовано формування основних концепцій майбутнього суспільства Обґрунтовано неадекватність індустріалістських концепцій розвитку.
Description
Keywords
індустріальне, постіндустріальне, інформаційне суспільство, футурологія, ноосфера
Citation
Корнійчук Л. Я. Що день прийдешній нам готує? (план чи ринок) / Л. Я. Корнійчук // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 238–246.