Феноменологія та ефективність маркетингу подій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто та систематизовано базові теоретичні положення щодо організації та забезпечення ефективності івент-маркетингу, методичні особливості та підходи до її оцінювання.
In the article considered and systematized theoretical positions of event-marketing efficiency, methodical features of its estimation.
Description
Keywords
маркетинг, комунікації, івент-маркетинг, ефективність, marketing, communications, event-marketing, efficiency
Citation
Демидова Т. В. Феноменологія та ефективність маркетингу подій / Т. В. Демидова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 161–170.
Collections