Оновлення підручників у контексті фундаменталізації змісту освіти (з досвіду кафедри управління персоналом та економіки праці)

Thumbnail Image
Date
2011-04-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Колот А. М. Оновлення підручників у контексті фундаменталізації змісту освіти (з досвіду кафедри управління персоналом та економіки праці) / А. М. Колот, В. М. Данюк // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2011. – Т. 1. – С. 49–57.