Моделювання ситуацій професійної діяльності у процесі аудиторних занять з української мови зі студентами-іноземцями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Подгурська Т. А. Моделювання ситуацій професійної діяльності у процесі аудиторних занять з української мови зі студентами-іноземцями / Т. А. Подгурська // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лют. 2012 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2012. – Т. 1. – С. 210–211.