Податок на нерухомість як один із антикризових засобів оздоровлення бюджету

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аргументована необхідність введення податку на нерухомість в умовах фінансової кризи, розроблені критерії розрахунку цього податку, наведені орієнтовані його розрахунки в умовах Автономної Республіки Крим.
The article argued the necessity of imposing a levy on real estate in the financial crisis. Criteria for calculating this tax are developed and approximate calculations are made known in the Autonomous Republic of Crimea.
Description
Keywords
податкова політика, місцеві податки і збори, податок на нерухомість, доходи місцевих бюджетів, tax policy, local taxes and levies, property tax, revenues of local budgets
Citation
Кремпова Н. Л. Податок на нерухомість як один із антикризових засобів оздоровлення бюджету/ Н. Л. Кремпова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 116–121.