Сучасні форми співпраці освітянських закладів і бізнес-структур у підготовці фахівців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
Description
Keywords
Citation
Батенко Л. П. Сучасні форми співпраці освітянських закладів і бізнес-структур у підготовці фахівців / Л. П. Батенко // Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. ; 18–21 лютого 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Каф. стратегії підприємств ; [редкол.: А. П. Наливайко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 11-12.