Організаційно-економічні проблеми стимулювання професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено основні організаційно-економічні проблеми стимулювання професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України. Проаналізовано структуру грошового забезпечення особового складу. Сформульовано рекомендації щодо посилення дієвості засобів стимулювання цих осіб.
This article is devoted to the basic organizationally-economic problems of Ukraine internal affairs personnel stimulation. The structure of material stimulation of the personnel is analysed. Recommendations to the strengthening of effectiveness of these persons stimulation are justified.
В статье определены основные организационно-экономические проблемы стимулирования профессиональной деятельности работников органов внутренних дел Украины. Проанализирована структура денежного обеспечения личного состава. Сформулированы рекомендации относительно усиления действенности средств стимулирования этих лиц.
Description
Keywords
грошове забезпечення, преміювання, матеріальне стимулювання, стимулювання працівників органів внутрішніх справ, salary, bonus, material stimulation, stimulation of the internal affairs personnel, денежное обеспечение, премирование, материальное стимулирование, стимулирование работников органов внутренних дел
Citation
Згалат-Лозинська Л. О. Організаційно-економічні проблеми стимулювання професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ Україні / Л. О. Згалат-Лозинська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 320-326.