Основні напрями організаційної перебудови в рослинництві вітчизняних аграрних підприємств у післявоєнний час

No Thumbnail Available
Date
2023-04-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Досліджено основні напрями організаційної перебудови в рослинництві у післявоєнний час. Визначено такими основними напрямами підвищення рівня спеціалізації виробництва відповідно до умов господарств шляхом вибору культур, що найкраще підходять до клімату, ґрунтів та активів підприємства, а також підвищення продуктивності використання цих активів через впровадження сучасних інноваційних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема, технологій обробітку ґрунту. Зроблено висновок, що економічна та екологічна доцільність будуть основними чинниками, що обумовлюватимуть напрями організаційної перебудови в рослинництві аграрних підприємств України у післявоєнний період та забезпечуватимуть відновлення і розвиток вітчизняної аграрної галузі.
Description
Keywords
перебудова, спеціалізація, рослинництво, інноваційні технології виробництва
Citation
Дем’яненко С. І. Основні напрями організаційної перебудови в рослинництві вітчизняних аграрних підприємств у післявоєнний час [Електронний ресурс] / Дем’яненко Сергій Іванович // АГРОБІЗНЕС 2023: рік в умовах воєнного стану : зб. Всеукр. наук. конф., м. Київ, 19 квіт. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [оргком.: Рєпіна І. М. (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 54–57. – Назва з титул. екрану.