Формування інтегрованих асоціативних структур на базі банківського фінансового сектору як засіб підвищення ефективності діяльності фінансового сектору України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті висвітлюється проблема необхідності реструктуризації фінансового сектору, основуючись на банківському фінансовому секторі, домінуючій, рушійній силі фінансової системи. Консолідаційні утворення, що мають місце в світовій практиці, набули недостатнього висвітлення в законодавстві України. Тому автор розкриває сутність типів інтеграційних груп і надає поради відносно адаптації західного досвіду таких структур в українських реаліях.
Description
Keywords
фінансовий сектор, банківський фінансовий сектор, небанківський фінансовий сектор, фінансова система, консолідація, консорціум, картель, асоціація, стратегічний альянс
Citation
Дяченко Ю. Ю. Формування інтегрованих асоціативних структур на базі банківського фінансового сектору як засіб підвищення ефективності діяльності фінансового сектору України / Ю. Ю. Дяченко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 191–197.