Культурний інтелект як складова міжкультурної компетентності

No Thumbnail Available
Date
2023-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
В статті розглядається сутність культурного інтелекту як складової міжкультурної компетентності. Аналізуються та узагальнюється визначення поняття «культурний інтелект» та виокремлюються його складові компоненти. Пропонуються рекомендації щодо удосконалення процесу вивчення іноземної мови з акцентом на формування культурного інтелекту. In the article the author analyzes the essence and content of cultural intelligence as a key component of intercultural competence. The definition of the concept of «cultural intelligence» is defined and summarized, and its constituent components are pointed out. Recommendations are offered for improving the process of learning a foreign language with an emphasis on the formation of cultural intelligence.
Description
Keywords
міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, культура, діалог культур, культурний інтелект, лідер, сross-cultural communication, intercultural competence, culture, dialogue of cultures, cultural intelligence, leadership
Citation
Александрова Н. М. Культурний інтелект як складова міжкультурної компетентності [Електронний ресурс] / Александрова Н. М. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (27 квіт. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 7–13. – Назва з титул. екрану.