Методологічні основи механізму забезпечення робітничими кадрами промислових підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано використання терміну організаційно-економічний механізм. Визначено структуру й стан організаційно-економічного механізму забезпечення робітничими кадрами промислових підприємств України.
The article deals with the use of the organizational and economic mechanism concept. In this paper the structure and condition of the organizational-economic mechanism for working personnel of industrial enterprises in Ukraine are defined.
Обосновано использование термина организационно-экономический механизм. Определено структуру и состояние организационно-экономического механизма обеспечения рабочими кадрами промышленных предприятий Украины.
Description
Keywords
організаційно-економічний механізм, кадрове забезпечення, трудовий потенціал, трудова імміграція, organizational-economic mechanism, staffing, labor potential, labor immigration, организационно-экономический механизм, кадровое обеспечение, трудовой потенциал, трудовая иммиграция
Citation
Ткачук В. О. Методологічні основи механізму забезпечення робітничими кадрами промислових підприємств / В. О. Ткачук // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 127–132.
Collections