Дослідження сучасних трендів функціонування бізнес-організацій в контекстах викликів VUCA-світу

Abstract
Description
Keywords
Citation
Сагайдак М. П. Дослідження сучасних трендів функціонування бізнес-організацій в контекстах викликів VUCA-світу [Електронний ресурс] / Сагайдак М. П., Мерзлякова О. Л., Сімшаг І. О. // Трансформація менеджменту бізнес-організацій: сучасні тренди та виклики : монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; за заг. ред. Сагайдака М. П., Соболєвої Т. О. . – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 31–53. – (з нагоди 115-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана). – Назва з титул. екрану.