Про необхідність уточнення поняття споживач страхових послуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено сутність поняття споживача страхових послуг, проаналізовано існуючі моделі трактування даного поняття і на основі українських та європейських законодавчих напрацювань представлено авторське визначення споживача страхових послуг.
The author of the article provides researches on the essence of insurance services consumer definition. The existent ways of the definition is examined and on the basis of Ukrainian and European legislative framework the author’s vision of insurance services consumer definition is suggested in the article.
В статье исследовано сущность понятия потребитель страховых услуг, проанализировано существующие модели интерпретации данного понятия и на основании украинских и европейских законодательных наработок предоставлено авторское определение потребителя страховых услуг.
Description
Keywords
споживач страхових послуг, страхування, страхові послуги, страхове законодавство, норми європейського права, insurance services consumer, insurance, insurance services, insurance legislation, rules of European law, потребитель страховых услуг, страхование, страховые услуги, страховое законодательство, нормы европейского права
Citation
Сокіл Л. М. Про необхідність уточнення поняття споживач страхових послуг / Л. М. Сокіл // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – С. 177–184.