Бюджетні правила в контексті децентралізації бюджетної системи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-09-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова»
Abstract
Розглянуто бюджетні правила та їх типи щодо децентралізації бюджетної системи. Запропоновано бюджетні обмеження як імперативного, так і добровільного характеру.
Consider budget rules and their types to decentralize budget system. A budget constraints as mandatory and voluntary.
Рассмотрены бюджетные правила и их типы по децентрализации бюджетной системы. Предложено бюджетные ограничения как императивного, так и добровольного характера.
Description
Keywords
бюджетні правила, імперативні бюджетні обмеження, добровільні бюджетні обмеження, типи бюджетних правил, budgetary rules, mandatory budgetary constraints, voluntary budgetary constraints, types of budgetary rules, бюджетные правила, императивные бюджетные ограничения, добровольные бюджетные ограничения, типы бюджетных правил
Citation
Кондратюк С. Я. Бюджетні правила в контексті децентралізації бюджетної системи / С. Я. Кондратюк // Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 25–27 верес. 2014 р.) / відп. за вип. О. В. Горняк; І. А. Ломачинська; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : Гельветика, 2014. – С.122–125.