Господарська діяльність суб’єктів ринку небанківських фінансових установ: облікові аспекти

Thumbnail Image
Date
2012-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано особливості становлення фінансового посередництва в економічній науці, на основі чого визначено складові ринку небанківських фінансових установ. Визначено особливості діяльності суб’єктів ринку небанківських фінансових установ та специфічні об’єкти управління та облікового відображення.
The peculiarities of formation of financial intermediation in economic science, based on which components defined market components of non-bank financial institutions. The features of activity of the market NBFIs and specific objects of management and accounting.
Обоснованы особенности становления финансового посредничества в экономической науке, на основе чего определены составляющие рынка небанковских финансовых учреждений. Определены особенности деятельности субъектов рынка небанковских финансовых учреждений и специфические объекты управления и учетного отображения.
Description
Keywords
бухгалтерський облік, лізингові компанії, ломбард, небанківські фінансові установи, accounting, leasing companies, lombard, non-banking financial institutions, бухгалтерский учет, лизинговые компании, ломбард, небанковские финансовые учреждения
Citation
Дика О. С. Господарська діяльність суб’єктів ринку небанківських фінансових установ: облікові аспекти / О. С. Дика, С. П. Ніколаєва // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 396–405.