Методологічні основи формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Омельянюк О. В. Методологічні основи формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей / О. В. Омельянюк, Т. М. Іщенко // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, О. І. Олексюк, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 160–161.