Ефективність управління персоналом підприємства: концептуальні підходи та практичні інструменти оцінювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-03-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито сутність категорій ефективності та ефективності управління. Наведено типи показників ефективності діяльності. Визначено переваги та недоліки збалансованої системи показників. Наведено пропозиції щодо оцінювання ефективності управління персоналом.
The essence of performance and performance management categories are revealed. The types of performance indicators are shown. Advantages and disadvantages of balanced scorecard are defined. The proposals for assessing the personnel management performance are given.
Description
Keywords
Ефективність управління персоналом, ключові індикатори результату, індикатори ефективності, ключові показники ефективності, збалансована система показників, якість трудового життя, performance of personnel management, key result indicators, efficiency indicators, key performance indicators, balanced scorecard, quality of working life
Citation
Герасименко Г. В. Ефективність управління персоналом підприємства: концептуальні підходи та практичні інструменти оцінювання / Г. В. Герасименко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 131–143.