Сучасний розвиток конкурентних відносин суб’єктів ринку в умовах глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено основні напрями розвитку конкурентних відносин суб’єктів господарювання у глобалізованому просторі.
The article defines the main directions of development of competitive relations of business entities in a globalized space.
Description
Keywords
Citation
Савченко І. Сучасний розвиток конкурентних відносин суб’єктів ринку в умовах глобалізації / І. Савченко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 269–271.