Дюрація як індикатор відсоткового ризику

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено один з показників ризику, що має використовувати банк у процесі формування активів і пасивів — дюрація.
In the article research one of the indicators of risk, which is used in the process of shaping asset and liabilities — duration.
В статье исследуется один из показателей риском, который должен использовать банков процессе формирования активов и пассивов — дюрация.
Description
Keywords
дюрація, відсотковий ризик, ризик, duration, interest rate risk, risk, дюрация, процентный риск, риск
Citation
Шморгун Ю. В. Дюрація як індикатор відсоткового ризику / Ю. В. Шморгун // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 220–227.