Концептуальні засади впровадження управлінських інновацій в організаціях

Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Впровадження управлінських інновацій у діяльність підприємств вимагає реалізації певних змін. Потребує визначення сфери, в яких мають відбуватися зміни, та заходи щодо узгодження інновацій з поточною діяльністю підприємств.
The introduction of managerial innovations in enterprises requires the implementation of certain changes. This kind of introduction requires the definition of areas in which change must happen, and the measures on the harmonization of innovation with the current activities of enterprises.
Description
Keywords
Citation
Дяченко М. І. Концептуальні засади впровадження управлінських інновацій в організаціях / М. І. Дяченко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол : Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 106–108.