Управління конкурентоспроможністю підприємств регіонів України на міжнародних ринках

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовується необхідність підприємств України, в умовах розвитку інтеграційних процесів застосовувати методи маркетингу в управлінні їхньою діяльністю. Пропонується активне використання свого потенціалу й переваг для підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку.
In article necessity of the enterprises of Ukraine is proved, in the conditions of development of integration processes to apply marketing methods in management of their activity. Active use of the potential and advantages to competitiveness increase in the world market is offered.
Description
Keywords
інтеграційні процеси, конкурентоспроможність продукції, попит та пропозиція, конкурентні переваги, integration processes, competitiveness of production, supply and demand, competitive advantages
Citation
Макаренко М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств регіонів України на міжнародних ринках / М. В. Макаренко, О. М. Гаркуша // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 538–545.